Welke verschillende soorten rollators bestaan er?

Een behoorlijk aantal mensen komen er op een bepaald ogenblik in hun leven achter dat ze niet langer even goed te been zijn als vroeger. Dat is een vervelende vaststelling, maar gelukkig bestaan er tegenwoordig op de markt heel wat verschillende mogelijkheden en vooral ook hulpmiddelen om daar iets aan te doen. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om één van de zogenaamde rollators aan te schaffen die op de markt zijn terug te vinden. Op het eerste zicht lijkt het ernaar uit te zien dat elke rollator eigenlijk gewoon hetzelfde is, maar dat is zeker niet juist. Er zijn onderling tussen de verschillende exemplaren dan ook wel degelijk bepaalde verschillen op te merken. Waar je nu precies allemaal aandacht aan moet besteden bij het aanschaffen van een rollator ontdek je hieronder.

De beste rollator kopen voor gebruik binnen in je woning

Indien je één van de verschillende rollators die verkrijgbaar zijn wenst te kopen zal je jezelf in eerste instantie de vraag moeten stellen waar je deze nu precies (het meest) gaat gebruiken. We maken op dit vlak als vanzelfsprekend een onderscheid tussen de exemplaren die specifiek zijn bestemd voor gebruik binnen of buiten de woning. Let bovendien ook op het verschil in eigenschappen tussen de wat oudere en de nieuwe exemplaren die er bestaan. Door de jaren heen werd er door het gebruik van nieuwe materialen voor gezorgd dat het gemiddelde gewicht van deze hulpmiddelen aanzienlijk kon worden ingeperkt. Dat maakt ze uiteraard veel comfortabeler in gebruik. Let wel, de nieuwste exemplaren zijn uiteraard doorgaans ook net wat duurder. 

Ben je specifiek op zoek naar een rollator om binnen in je woning gebruik van te kunnen maken? Dan zal je kunnen vaststellen dat het interessant kan zijn om te kiezen voor een exemplaar welke wat kleiner is. Voor een dergelijke rollator geldt dat ze beter wendbaar is wat als gevolg heeft dat je er ook perfect mee kan manoeuvreren op plaatsen waar je slechts over een beperkte hoeveelheid aan vrije ruimte beschikt. Ook uitstekende delen zijn bij rollators voor binnen uiteraard uit den boze.

Wat zijn de beste rollators voor buiten?

Voor het merendeel van de mensen die slecht(er) te been zijn geldt in het bijzonder dat ze willen overgaan tot het kopen van een rollator voor gebruik buitenshuis. Wanneer dat ook geldt voor jou zal je willen kiezen voor een exemplaar dat vooral stevig is. Ook een goede stabiliteit is in deze situatie extra belangrijk. Wanneer je de eigenschappen vergelijkt van rollators voor binnen zal je kunnen vaststellen dat deze doorgaans over heel wat kleinere wielen beschikken dan de exemplaren waar je binnen in huis gebruik van maakt. Dit is uiteraard slechts één van de verschillen.

Conclusie; de verschillende rollators vergelijken is altijd interessant

Wanneer je de informatie hebt doorgenomen die we hier op deze pagina voor je hebben verzameld is ongetwijfeld duidelijk geworden dat de ene rollator de andere niet is. Voordat je overgaat tot het aanschaffen van een bepaald exemplaar is een vergelijking tussen de diverse rollators uitvoeren dan ook altijd een interessante keuze. Afgaande op je voorkeur voor een exemplaar voor gebruik binnen of buiten de woning zal je uiteindelijk de voor jou meest optimale keuze kunnen maken.