EPD software

Wat is het elektronisch patiëntendossier?

Als je in behandeling bent van een arts, dan heb je vast wel eens gehoord van het EPD: het elektronisch patiëntendossier. Dit is een bepaalde software, waarbij er medische patiëntengegevens online opgeslagen worden door onder andere artsen, verpleegkundigen en psychiaters. Op deze manier kan de medisch specialist op een snelle en veilige manier gegevens inzien van de patiënt. Alleen medewerkers die hiervoor bevoegd zijn kunnen het elektronische patiëntendossier inzien. De EPD software zorgt ervoor dat de patiënt zelf zijn of haar dossier kan inzien, maar ook dat het makkelijk van de ene instantie naar de andere gestuurd kan worden. Het beschikt uitsluitend patiëntgegevens van één enkele organisatie, bijvoorbeeld het ziekenhuis.

EPD software

Persoonlijk gezondheidsdossier

De EPD software omvat een hele reeks met toepassingen, welke als doel hebben om medische gegevens digitaal op te slaan en daarnaast beschikbaar te stellen. Het wordt gebruikt in combinatie met het ZIS: ziekenhuisinformatiesysteem, wat alleen wordt gebruikt in ziekenhuizen. Ook is er onderscheid te maken tussen het EPD wat door zorgverleners wordt beheerd en het dossier wat de patiënt zelf online kan inzien. Dit wordt het persoonlijk gezondheidsdossier genoemd. Voor de identificatie van patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van het Burgerservicenummer, het unieke persoonsnummer voor elk persoon die staat ingeschreven in de basisregistratie personen.

Medicatiegegevens en waarneemgegevens

Sinds november 2008 wordt er gebruik gemaakt van het elektronische patiëntendossier. In het begin waren hierin alleen nog maar de medicatiegegevens van een patiënt en de waarneemgegevens van de huisarts beschikbaar gesteld. Tegenwoordig zijn er veel meer andere gegevens in het EPD te vinden, zoals ziektegeschiedenis, het verloop van ziektes, resultaten van lichamelijk onderzoek, enzovoort. Het dossier wordt over het algemeen twintig jaar bewaard. Na deze termijn moet het elektronisch patiëntendossier vernietigd worden. De zorgverleners en artsen moeten altijd toestemming hebben van de patiënt om het dossier te delen.